shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0869.804.047
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 november 2004
Begindatum:3 november 2004
Maatschappelijke Naam:H-Point
Benaming in het Nederlands, sinds 5 januari 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Hamdreef 43 Stratenplan
1820 Steenokkerzeel
Sinds 20 september 2017
Telefoonnummer:
0470077077 Sinds 20 september 2017
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
infopointh@gmail.comSinds 20 september 2017
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 1 oktober 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Adamyan ,  Artak  Sinds 31 januari 2018
Zaakvoerder Gharibyan ,  Harutyun  Sinds 20 september 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 februari 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2007
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 februari 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2018
BTW 2008  53.100  -  Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
Sinds 1 januari 2018
BTW 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 1 januari 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  59.113 -  Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug