shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0878.970.250
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 februari 2006
Begindatum:1 februari 2006
Naam:Keppens, Christophe
Sinds 1 februari 2006
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Pinnemanstraat 28
9160 Lokeren
Telefoonnummer:
09/348 89 02 Sinds 14 september 2010(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
ckeppens@gmail.comSinds 14 september 2010(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Keppens ,  Christophe  Sinds 1 februari 2006
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2006
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug