shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0883.058.504
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 augustus 2006
Begindatum:18 augustus 2006
Naam:Vandaele, Wim
Sinds 18 augustus 2006
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Lucasstraat(STA) 14
8840 Staden
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Vandaele ,  Wim  Sinds 18 augustus 2006
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 april 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2009
Onderworpen aan BTW
Sinds 10 maart 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 april 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 10 maart 2008
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 10 maart 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.999 -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 september 2009
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug