shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0883.402.754
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 september 2006
Begindatum:8 september 2006
Naam:GTS
Naam in het Nederlands, sinds 27 december 2010
Adres van de zetel: Bakkerijstraat 1 Stratenplan
8830 Hooglede
Sinds 15 september 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 30 juni 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Vanoutryve ,  Sam  Sinds 8 september 2006
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 september 2006
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 4 maart 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 16 februari 2011
BTW 2008  77.110  -  Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Sinds 16 februari 2011
BTW 2008  77.120  -  Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 16 februari 2011
BTW 2008  77.320  -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 16 februari 2011
BTW 2008  77.399  -  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
Sinds 16 februari 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  70.100 -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 4 maart 2019
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.550 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug