shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0886.605.536
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 januari 2007
Begindatum:22 januari 2007
Naam:Dewibouw
Naam in het Nederlands, sinds 15 januari 2007
Adres van de zetel: Albertlaan 2 Stratenplan  bus C 17
1190 Vorst
Sinds 1 mei 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 15 januari 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder De Winter ,  Bernard  Sinds 15 januari 2007
Zaakvoerder Verheye ,  Lieven  Sinds 25 februari 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 16 februari 2007
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 16 februari 2007
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 16 februari 2007
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 16 februari 2007
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 februari 2007
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug