shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0889.515.932
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 mei 2007
Begindatum:18 mei 2007
Maatschappelijke Naam:BCT
Benaming in het Nederlands, sinds 16 mei 2007
Adres van de maatschappelijke zetel: Breden Els 31 Stratenplan
2490 Balen
Sinds 1 februari 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 16 mei 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Sannen ,  Wim  Sinds 16 mei 2007
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Garagehouder hersteller
Sinds 23 mei 2007
 
Handelaar in tweedehandse autovoertuigen
Sinds 23 mei 2007
 
Carrossier-hersteller
Sinds 23 mei 2007
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 mei 2007
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 12 juli 2010
Onderworpen aan BTW
Sinds 16 mei 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  47.784  -  Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  73.120 -  Mediarepresentatie
Sinds 12 juli 2010
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 mei 2007
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2007
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug