shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0895.964.254
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 februari 2008
Begindatum:22 februari 2008
Naam:Detré, David
Sinds 22 februari 2008
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Kraaibroek 62
3700 Tongeren
Telefoonnummer:
0476/760050 Sinds 22 februari 2008(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Detré ,  David  Sinds 22 februari 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 februari 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 22 februari 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 22 februari 2008
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 22 februari 2008
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 22 februari 2008
BTW 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 22 februari 2008
BTW 2008  95.110  -  Reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 22 februari 2008
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug