shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0896.114.209
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 februari 2008
Begindatum:26 februari 2008
Maatschappelijke Naam:Algemene Grondwerken Wim en Partners
Benaming in het Nederlands, sinds 26 februari 2008
Afkorting: A.G.W.P.
Benaming in het Nederlands, sinds 26 februari 2008
Adres van de maatschappelijke zetel: Matenstraat 80 Stratenplan
2845 Niel
Sinds 1 december 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 26 februari 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Fransen ,  Wim  Sinds 26 februari 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 maart 2008
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 13 maart 2008
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 13 maart 2008
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 13 maart 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 24 september 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 maart 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.120 -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 24 september 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 februari 2008
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2009
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug