shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0898.875.046
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 juni 2008
Begindatum:27 juni 2008
Maatschappelijke Naam:De Federatie voor Objectieve Verkoop van & Advies voor onroerende overheidsgoederen & verplicht te verkopen goederen
Benaming in het Nederlands, sinds 23 juni 2011
Afkorting: FED-net
Benaming in het Nederlands, sinds 23 juni 2011
Adres van de maatschappelijke zetel: Vrijheidslaan 4 Stratenplan
9000 Gent
Sinds 6 september 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 27 februari 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Bestuurder Brusselmans ,  Olivier  Sinds 14 juni 2018
Bestuurder Haegens ,  Willy  Sinds 22 juni 2011
Bestuurder Nelde ,  Hendrik  Sinds 22 juni 2011
Bestuurder Thiebaut ,  Jacques  Sinds 27 februari 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2008
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 oktober 2008
 
 
Financiële gegevens
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug