shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0899.198.611
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 28 januari 2019
Begindatum:15 juni 2015
Maatschappelijke Naam:Van Assche, Alfredo
Sinds 15 juni 2015
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Boomgaardstraat(MD) 20
9170 Sint-Gillis-Waas
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Van Assche ,  Alfredo  Sinds 15 juni 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Schuyesmans ,  Marc  Sinds 28 januari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 juni 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 15 juni 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 juni 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 15 juni 2015
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 15 juni 2015
BTW 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 15 juni 2015
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug