• Deze toepassing laat u toe zich in te schrijven voor het opendatabestand van KBO of de Public Search Web Services.

    De opendatabestanden bevatten informatie over alle actieve geregistreerde entiteiten in KBO. Deze bestanden zijn gratis te verkrijgen. We hebben alleen een aantal gegevens nodig zodat u deze bestanden kan ontvangen. Meer informatie kan u hier vinden.

    De Public Search Web Services bieden de mogelijkheid om informatie van de KBO-toepassing Public Search in uw toepassingen te integreren. Deze dienst is betalend. Meer informatie kan u hier vinden.Sinds 1 november 2018 is de term 'onderneming' vervangen door de termen 'geregistreerde entiteit' of kortweg 'entiteit'. De hoedanigheden 'ambachtsonderneming', 'handelsonderneming' en 'niet-handelsonderneming naar privaat recht' zijn op hun beurt vervangen door de nieuwe hoedanigheid 'inschrijvingsplichtige onderneming'. Wilt u hierover meer weten.

Wilt u meer weten over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt naar aanleiding van uw raadpleging van de Webservice Public Search of de Opendata ? Lees dan aandachtig onze vertrouwelijkheidsverklaring.