KBO Mobile

KBO Mobile

KBO Mobile

KBO Mobile

Welke geregistreerde entiteiten:

 • De Public Search toont alle entiteiten en vestigingseenheden die werden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 • Alle entiteiten treden op in België. Vanuit hun zetel, bijkantoor of vestigingseenheid oefenen ze minstens 1 activiteit uit waarvoor de registratie wettelijk verplicht is.
 • De entiteiten die u opzoekt kunnen 1 van volgende hoedanigheden hebben:
  • handels- of ambachtsonderneming
  • werkgever RSZ
  • onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde
  • niet-handelsonderneming naar privaat recht (o.a. alle zelfstandige uitoefenaars van een intellectueel, vrij of dienstverlenend beroep)
  • inschrijvingsplichtige onderneming

KBO Mobile

Via de Public Search, kan u de publieke actieve gegevens van geregistreerde entiteiten en hun vestigingseenheden raadplegen.

De onderstaande tabel geeft de gegevens weer van entiteiten en hun vestigingseenheden die u kan raadplegen via de Public Search:

 • Geregistreerde entiteit

 • ondernemingsnummer
 • naam
 • type van de entiteit
 • status van de entiteit
 • rechtsvorm
 • adres van de zetel van rechtspersonen
 • telefoon-, faxnummers en e-mailadressen
 • websites
 • economische activiteiten
 • erkenningen, vergunningen of registraties waarover de entiteit beschikt en die belangrijk zijn voor derden
 • ambtshalve doorhaling van de entiteit wegens niet-neerlegging van de jaarrekeningen
 • rechtstoestand van de entiteit
 • hoedanigheden
 • naam en voornaam van de oprichters van een entiteit en de personen die een wettelijke functie uitoefenen
 • linken tussen entiteiten
 • kapitaal
 • indien gelimiteerd, de duur van een entiteit
 • einddatum van het boekjaar en, indien gegeven, de begin- en einddatum van het uitzonderlijk boekjaar
 • datum van de algemene vergadering
 • linken naar andere databanken
 • Vestigingseenheid

 • vestigingseenheidsnummer
 • naam
 • adres
 • telefoon-, faxnummers en e-mailadressen
 • websites
 • economische activiteiten
 • data waarop deze gegevens geldig werden

Er wordt opgemerkt dat alle gegevens (opgenomen in de lijst hierboven) van stopgezette entiteiten worden getoond in de Public Search voor zover deze actief waren op het moment van de stopzetting van de entiteit.

KBO Mobile

KBO Mobile

Totaal aantal

Actieve geregistreerde entiteiten :
Bekendgemaakte geregistreerde entiteiten (nog niet actief in België) :
Actieve vestigingen van
 • Actieve geregistreerde entiteiten :
 • Bekendgemaakte geregistreerde entiteiten (nog niet actief in België) :

KBO Mobile

KBO Mobile

Toestand databank op 22 september 2023

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
Version 11.0.1