shadow

Nacebelcode 2008

 Lijst van de sectiesBevatA LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ

B WINNING VAN DELFSTOFFEN

C INDUSTRIE

D PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN GEKOELDE LUCHT

E DISTRIBUTIE VAN WATER; AFVAL- EN AFVALWATERBEHEER EN SANERING

F BOUWNIJVERHEID

G GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN

H VERVOER EN OPSLAG

I VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN

J INFORMATIE EN COMMUNICATIE

K FINANCIËLE ACTIVITEITEN EN VERZEKERINGEN

L EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED

M VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN

N ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

O OPENBAAR BESTUUR EN DEFENSIE; VERPLICHTE SOCIALE VERZEKERINGEN

P ONDERWIJS

Q MENSELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

R KUNST, AMUSEMENT EN RECREATIE

S OVERIGE DIENSTEN

T HUISHOUDENS ALS WERKGEVER; NIET-GEDIFFERENTIEERDE PRODUCTIE VAN GOEDEREN EN DIENSTEN DOOR HUISHOUDENS VOOR EIGEN GEBRUIK

U EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN LICHAMEN

 Terug
 lijst secties