shadow

Nacebelcode 2008

94.200  Vakverenigingen

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de activiteiten van organisaties waarvan de leden werknemers zijn die vooral geïnteresseerd zijn in de vertegenwoordiging van hun standpunten i.v.m. lonen en arbeidsvoorwaarden en in georganiseerde gezamelijke acties: vakbonden voor een enkel bedrijf, een bedrijfstak of voor een aantal verwante bedrijfstakken volgens beroepsmatige, regionale, structurele en andere criteria
Deze subklasse omvat niet:
- door deze organisaties verstrekt onderwijs - cfr. afdeling 85Behoort tot
94.20  Vakverenigingen


 Terug
 lijst secties