shadow

Nacebelcode 2008

01.191  Teelt van bloemen

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- teelt van bloemen
- teelt van snijbloemen, bloesems en bloemknoppen
- teelt van zaaigoed voor de bloementeelt
Deze subklasse omvat niet:
- de ondersteunende activiteiten in verband met teelt van bloemen voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 01.610Behoort tot
01.19  Teelt van andere eenjarige gewassen


Bevat
01.19101 Teelt van bloemen en snijbloemen

01.19102 Vervaardiging van gedroogde bloemen

01.19103 Teelt van zaai- en plantgoed voor de bloementeelt

 Terug
 lijst secties