shadow

Nacebelcode 2008

06.200  Winning van aardgas

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de winning van ruwe gasvormige koolwaterstoffen (aardgas)
- de winning van condensaten
- het verwijderen en scheiden van vloeibare koolwaterstoffracties
- het ontzwavelen van gas
Deze subklasse omvat ook:
- de winning van vloeibare koolwaterstoffen via methodes ontwikkeld voor het vloeibaar maken of via pyrolyse
- de diensten i.v.m. aardgaswinning, verricht door de producent zelf
Deze subklasse omvat niet:
- de ondersteunende activiteiten in verband met de aardgaswinning, voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 09.100
- de exploratie van aardolie en aardgas - cfr. 09.100
- de recuperatie van vloeibare petroleumgassen (ethaan, propaan, butaan) bij de raffinage van aardolie - cfr. 19.200
- de vervaardiging van industriële gassen - cfr. 20.110
- de exploitatie van olie- en gaspijleidingen - cfr. 49.500Behoort tot
06.20  Winning van aardgas


Bevat
06.20001 Winning van condensaten

06.20002 Verwijderen en scheiden van vloeibare koolwaterstoffracties

 Terug
 lijst secties