shadow

Nacebelcode 2008

08.121  Winning van grind

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de winning van grind uit groeven of door middel van uitbaggering
- het breken en malen van grind
Deze subklasse omvat eveneens:
- de winning van grind voor een vast bedrag of op contractbasis
Deze subklasse omvat niet:
- de ondersteunende activiteiten in verband met de winning van grind voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 09.900Behoort tot
08.12  Winning van grind, zand, klei en kaolien


Bevat
08.12101 Winning van grind uit groeven of door middel van uitbaggering

08.12102 Breken en malen van grind

 Terug
 lijst secties