shadow

Nacebelcode 2008

08.122  Winning van zand

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de winning van industriezand en zand voor het bouwbedrijf uit groeven of door middel van uitbaggering
- het breken en malen van zand
Deze subklasse omvat eveneens:
- de winning van zand voor een vast bedrag of op contractbasis
Deze subklasse omvat niet:
- de winning van bitumineus zand - cfr. 06.100
- de ondersteunende activiteiten in verband met de winning van zand voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 09.900Behoort tot
08.12  Winning van grind, zand, klei en kaolien


Bevat
08.12201 Winning van industriezand en zand voor het bouwbedrijf uit groeven of door middel van uitbaggering

 Terug
 lijst secties