shadow

Nacebelcode 2008

10.910  Vervaardiging van veevoeders

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de vervaardiging van bereide veevoeders, inclusief geconcentreerde veevoeders en toevoegingen voor veevoeder
- de bereiding van niet samengesteld (enkelvoudig) veevoeder
- de vervaardiging van gedroogd veevoeder

Deze subklasse omvat eveneens:
- de behandeling van slachtafvallen voor de productie van veevoeders
Deze subklasse omvat niet:
- de productie van vismeel voor dierenvoeder - cfr. 10.200
- de vervaardiging van perskoeken - cfr. 10.410
- de productie van bijproducten, die als veevoeder kunnen gebruikt worden, maar die geen bijzondere behandeling hebben ondergaan, zoals bijproducten van de olieproductie - cfr. 10.410 en zemelen, slijpsel en andere resten van het bewerken van granen - cfr. 10.610Behoort tot
10.91  Vervaardiging van veevoeders


Bevat
10.91001 Vervaardiging van bereide veevoeders, inclusief toevoegingen

 Terug
 lijst secties