shadow

Nacebelcode 2008

19.200  Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de vervaardiging van motorbrandstoffen: benzine, kerosine, LPG, enz.
- de vervaardiging van brandstoffen: lichte en zware stookolie, raffinaderijgassen als ethaan, propaan, butaan, enz.
- de vervaardiging van smeeroliën en -vetten uit aardolie, ook indien uit afvalolie
- de vervaardiging van petrochemische basisproducten en producten voor de wegbekleding
- de vervaardiging van diverse geraffineerde aardolieproducten: white spirit, vaseline, paraffine, enz.
- de vervaardiging van aardoliebriketten
- het vermengen van biobrandstoffen, bv. het toevoegen van alcoholen aan aardolie
Deze subklasse omvat eveneens:
- de vervaardiging van turfbriketten
- de vervaardiging van steenkool- en bruinkoolbriketten
Deze subklasse omvat niet:
- de vervaardiging van pek en pekcokes - cfr. 19.100
- de distillatie van koolteer - cfr. 20.140
- de vervaardiging van etherische oliën - cfr. 20.530
- de vervaardiging van speciale synthetische smeeroliën - cfr. 20.590Behoort tot
19.20  Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten


Bevat
19.20001 Productie van motorbrandstoffen : benzine, kerosine enz.

 Terug
 lijst secties