shadow

Nacebelcode 2008

20.15001  Vervaardiging van meststoffen : enkelvoudige of complexe stikstofhoudende, fosfaat- of kalimeststoffen(potashoudende meststoffen); ureum, ruwe natuurlijke fosfaten en ruwe natuurlijke kalizouten
Behoort tot
20.150  Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen


 Terug
 lijst secties