shadow

Nacebelcode 2008

26.800  Vervaardiging van magnetische en optische media

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de vervaardiging van magneetbanden voor het opnemen van geluid of beelden, doch waarop niet is opgenomen
- de vervaardiging van cassetten voor het opnemen van geluid of beelden, doch waarop niet is opgenomen
- de vervaardiging van disketten voor het opnemen van geluid of beelden, doch waarop niet is opgenomen
- de vervaardiging van optische schijven voor het opnemen van geluid of beelden, doch waarop niet is opgenomen
- de vervaardiging van computerschijven en -banden waarop niet is opgenomen
Deze subklasse omvat niet:
- de reproductie van opgenomen media - cfr. 18.200Behoort tot
26.80  Vervaardiging van magnetische en optische media


Bevat
26.80001 Vervaardiging van ongebruikte dragers voor het opnemen van geluid of beelden

26.80002 Vervaardiging van ongebruikte computerschijven en -banden

 Terug
 lijst secties