shadow

Nacebelcode 2008

28.300  Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- de vervaardiging van tractoren voor gebruik in de landbouw of de bosbouw
- de vervaardiging van motoculteurs
- de vervaardiging van maaimachines, met inbegrip van gazonmaaimachines
- de vervaardiging van al dan niet zelfladende of zelflossende aanhangwagens en opleggers voor landbouwdoeleinden
- de vervaardiging van landbouwmachines voor het voorbereiden van de bodem, voor het planten of voor het bemesten:
• ploegen, machines voor het strooien of verspreiden van meststoffen, zaaimachines, eggen, enz.
- de vervaardiging van machines en werktuigen voor het oogsten of voor het dorsen van tuin- en landbouwproducten:
• oogstmachines, rooimachines, dorsmachines, sorteermachines, enz..
- de vervaardiging van melkmachines
- de vervaardiging van sproeimachines voor gebruik in de landbouw
- de vervaardiging van andere landbouwmachines en -werktuigen:
• machines en werktuigen voor de pluimveeteelt, voor de bijenteelt, voor het bereiden van voeders voor dieren, enz.
• machines voor het reinigen of sorteren van eieren, fruit, enz.
Deze subklasse omvat niet:
- de vervaardiging van mechanisch handgereedschap voor de landbouw - cfr. 25.739
- de vervaardiging van wagens voor intern transport voor de landbouw - cfr. 28.220
- de vervaardiging van elektrisch handgereedschap voor de landbouw - cfr. 28.240
- de vervaardiging van melkcentrifuges - cfr. 28.930
- de vervaardiging van machines voor het reinigen en sorteren van zaden, granen of peulvruchten - cfr. 28.930
- de vervaardiging van trekkers voor opleggers - cfr. 29.100
- de vervaardiging van aanhangwgens en opleggers voor gebruik op de weg - cfr. 29.200Behoort tot
28.30  Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw


Bevat
28.30001 Vervaardiging van tractoren voor gebruik in de landbouw of de bosbouw

28.30002 Vervaardiging van motoculteurs

28.30011 Vervaardiging van maaimachines, inclusief gazonmaaiers

28.30012 Vervaardiging van al dan niet zelfladende of zelflossende aanhangwagens en opleggers voor landbouwdoeleinden

28.30013 Vervaardiging van landbouwmachines voor het voorbereiden van de bodem, voor het planten of voor het bemesten : ploegen, machines voor het verspreiden van meststoffen, zaaimachines, eggen, enz.

28.30014 Vervaardiging van machines en werktuigen voor het oogsten van tuin- en landbouwproducten : oogst -, rooi -, dors -, sorteermachines, enz.

28.30015 Vervaardiging van sproeimachines voor gebruik in de landbouw.

28.30016 Vervaardiging van overige landbouwmachines en -werktuigen en werktuigen voor pluimveeteelt, bijenteelt, bereiden van veevoeders, enz.; machines voor het reinigen en sorteren van eieren, fruit, enz.

 Terug
 lijst secties