shadow

Nacebelcode 2008

32.500  Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- de vervaardiging van tandvullingen en cement voor de tandheelkunde (met uitzondering van de preparaten die bestemd zijn om het vastkleven van tandprotheses te vergemakkelijken), tandheelkundige was en andere bereidingen op basis van tandheelkundig gips
- de vervaardiging van cement voor de reconstructie van beenderen
- de vervaardiging van tandheelkundig laboratoriumovens
- de vervaardiging van ultrasone reinigingsapparaten en -toestellen bestemd voor laboratoriagebruik
- de vervaardiging van medische, chirurgische en laboratoriasterilisatoren
- de vervaardiging van laboratoria distillatie-uitrustingen en laboratoriacentrifuges
- de vervaardiging van meubilair voor de geneeskunde, chirurgie, tandheelkunde of veeartsenijkunde, zoals:
• operatietafels
• onderzoekstafels
• mechanische bedden voor klinisch gebruik
• tandartsstoelen
- de vervaardiging van platen en vijzen voor de beenderfixatie, spuiten, naalden, katheters, canules, enz.
- de vervaardiging van instrumenten voor de tandheelkunde (inclusief tandartsstoelen met incorporerende tandheelkundige apparaten en toestellen)
- de vervaardiging van tandprothesen, tandbruggen, enz. gemaakt in tandheelkundige laboratoria
- de vervaardiging van orthopedische artikelen en prothesen
- de vervaardiging van kunstogen
- de vervaardiging van thermometers voor medisch gebruik
- de vervaardiging van oogheelkundige artikelen, zicht verbeterende brillen, zonnebrillen, lenzen (medisch voorgeschreven), contactlenzen, beschermbrillen
- de vervaardiging van rubberen handschoenen voor medisch gebruik
Deze subklasse omvat eveneens:
- de vervaardiging van chirurgische operatiedoeken
- de vervaardiging van ander medisch analysemateriaal voor laboratoria

Alsook:
- zelfstandig bandagist
- ergotherapeute: eigen therapeutisch materiaal maken
Deze subklasse omvat niet:
- de vervaardiging van kleefmiddelen voor kunstgebitten - cfr. 20.420
- de vervaardiging van geïmpregneerde watten en verband voor medisch gebruik, enz. - cfr. 21.209
- de vervaardiging van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur - cfr. 26.600
- de vervaardiging van invalidenwagens met of zonder motor - cfr. 30.920
- de activiteiten van opticiens - cfr. 47.782
- de activiteiten van optometristen - cfr. 86.909Behoort tot
32.50  Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden


Bevat
32.50001 Vervaardiging van boormachines voor tandartsen

32.50002 Vervaardiging van instrumenten voor de oogheelkunde

32.50003 Vervaardiging van meubels voor geneeskundig, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik : operatietafels, verstelbare bedden voor klinisch gebruik, verstelbare tandartsstoelen

32.50011 Verv. van orthopedische artikelen en toestellen, van ongeacht welk materiaal: medisch-chirurgische gordels en banden, krukken, breukspalken, kunsttanden, orthopedisch schoeisel, kunstledematen, enz.

32.50021 Vervaardiging van brilleglazen en contactlenzen

32.50022 Vervaardiging van monturen en brillen

32.50023 Verv. van brillen, ook niet optisch bewerkte lenzen : zonnebrillen, brillen voor de bescherming van de ogen (inclusief beschermkappen voor het solderen), voor de verbetering van het zicht, enz.

 Terug
 lijst secties