shadow

Nacebelcode 2008

42.990  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- de bouw van bouwwerken voor de industrie, met uitzondering van gebouwen, zoals:
• raffinaderijen
• chemische installaties
- de bouw van buitensportaccommodaties, met uitzondering van het optrekken van gebouwen zoals: stadions, sportvelden, enz.
- de projectontwikkeling voor de bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Deze subklasse omvat ook:
- terreinverkavelingen gecombineerd met bijvoorbeeld, het aanleggen van wegen, het voorzien van de nodige nutsinfrastructuur, enz.
Deze subklasse omvat niet:
- de installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen - cfr. 33.200
- de bouw van openluchtzwembaden - cfr. 43.999
- terreinverkavelingen zonder het aanleggen van wegen, het voorzien van de nodige nutsinfrastructuur, enz. cfr. 68.100Behoort tot
42.99  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.


Bevat
42.99001 Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.

42.99011 Grondverkavelingen

42.99012 Ruilverkavelingen

42.99013 Aanleg van begraafplaatsen

 Terug
 lijst secties