shadow

Nacebelcode 2008

43.130  Proefboren en boren

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of dergelijke doeleinden
Deze subklasse omvat ook:
- het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Deze subklasse omvat niet:
- het boren van putten voor de aardolie- of aardgaswinning - cfr. 06.100 en 06.200
- de ondersteunende diensten met betrekking tot boren en proefboren voor de mijnbouw - cfr. 09.900
- het boren van waterputten - cfr. 42.219
- geologische, geofysische, seismische en andere aanverwante prospectie en adviezen in verband met de aanwezigheid van aardolie en aardgas - cfr. 71.121Behoort tot
43.13  Proefboren en boren


Bevat
43.13001 Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden

43.13002 Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties

 Terug
 lijst secties