shadow

Nacebelcode 2008

43.999  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- bouw van funderingen, inclusief heien
- het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
- het buigen van staal
- het optrekken van afsluitingen en omheiningen van betonplaten
- het aanleggen van opritten
- het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
- optrekken van niet-zelfvervaardigde dragende staalconstructies
- het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
- optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, met uitzondering van verhuur van steigers en werkplatforms
- werkzaamheden waarbij klimvaardigheden en speciale apparatuur nodig zijn om bepaalde plaatsen te bereiken, dat wil zeggen werkzaamheden hoog boven de grond aan hoge gebouwen
- uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
- de bouw van particuliere en openbare openluchtzwembaden
- de verhuur van kranen en andere machines en werktuigen voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
Alsook:
- beton op werven storten (met uitzondering van het aanmaken van het beton)
- het uitbreken van tegels, het aanbrengen van microbeton, ook gecommercialiseerd onder de benaming microcement, beton ciré, betonstuc of microtopping
- het plaatsen van beton gefabriceerde elementen: kolommen, balken, gewelven, panelen, TTX elementen (vloeren) & TT elementen (dak elementen), en bijhorende overige artikelen
- klinkerlegger
- mechanische of chemische schoorsteenbekleding type CLV of andere
- herinrichting (Onderbouwing van de funderingen van een muur of gebouw)
- monteren en optrekken van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw tot een huis of gebouw, indien de onderneming niet de eindverantwoordelijkheid heeft over de afwerking die in onderaanneming gebeurt en enkel verantwoordelijk is voor het plaatsen van de metaalconstructie
- onderhoud en reparatie van woonwagens (dakreparaties, onderhoud van verwarmingsketels, ...)
- bekleden van een wanden met GRC-panelen (Glassfibre Reinforced Concrete)
- airbrushen voor de renovatie van trappenBehoort tot
43.99  Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g.


Bevat
43.99901 Bouwen van funderingen, inclusief heien

43.99902 Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting

43.99903 Bouwen van schoorstenen en industriële ovens

43.99904 Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken

43.99905 Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden

43.99906 Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms

43.99907 Bouwen van koelkamers, kluizen, enz.

43.99911 Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel

43.99921 Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water

43.99931 Installatie van particuliere zwembaden

 Terug
 lijst secties