shadow

Nacebelcode 2008

46.1  Handelsbemiddeling

Toelichting
Deze groep omvat:
- de activiteiten van commissionairs, makelaars op goederenbeurzen en alle andere tussenpersonen die handel drijven in naam en voor rekening van derden
- het samenbrengen van verkopers en kopers en het verrichten van handelstransacties namens een opdrachtgever, ook via internet
Deze groep omvat eveneens:
- veilinghuizen voor de groothandel, ook indien on lineBehoort tot
46  Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen


Bevat
46.11 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabricaten

46.12 Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten

46.13 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen

46.14 Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen

46.15 Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren

46.16 Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren

46.17 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen

46.18 Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen

46.19 Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment

 Terug
 lijst secties