shadow

Nacebelcode 2008

46.3  Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen
Behoort tot
46  Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen


Bevat
46.31 Groothandel in groenten en fruit

46.32 Groothandel in vlees en vleesproducten

46.33 Groothandel in zuivelproducten, eieren en spijsoliën en -vetten

46.34 Groothandel in dranken

46.35 Groothandel in tabaksproducten

46.36 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk

46.37 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen

46.38 Groothandel in andere voedingsmiddelen, met inbegrip van vis en schaal- en weekdieren

46.39 Niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen

 Terug
 lijst secties