shadow

Nacebelcode 2008

47.781  Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels, m.u.v. motorbrandstoffen

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de detailhandel in vaste brandstoffen, zoals steenkool, brandhout, houtskool, enz.
- de detailhandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen, zoals huisbrandolie, flessegas, enz.
Alsook:
- de verkoop van pellets: detailhandel
-Behoort tot
47.78  Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels


Bevat
47.78101 Kleinhandel in vaste brandstoffen zoals steenkool, brandhout, houtskool, enz.

47.78102 Kleinhandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen

 Terug
 lijst secties