shadow

Nacebelcode 2008

49.310  Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het stedelijk en voorstedelijk personenvervoer te land. Dit kan door middel van diverse transportmiddelen, zoals autobus of autocar, tram, trolleybus, ondergrondse en bovengrondse treinen, enz. Het personenvervoer gebeurt via uitgestippelde routes, volgens een vaste dienstregeling en tussen vastgelegde haltes voor het in- en uitstappen.
Deze subklasse omvat eveneens:
- de exploitatie van pendeldiensten van en naar luchthavens en spoorwegstations (volgens een dienstregeling)
- de exploitatie van kabelbanen, kabelspoorwegen, stoeltjesliften, enz., indien deze deel uitmaken van het stedelij
Deze subklasse omvat niet:
- het nationaal vervoer van personen per spoor (IC,IR) - cfr. 49.100
- de exploitatie van kabelbanen, kabelspoorwegen, stoeltjesliften, enz., indien ze geen deel uitmaken van het stedelijk en voorstedelijk vervoer - cfr. 49.390Behoort tot
49.31  Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden


Bevat
49.31001 Vervoer binnen steden en voorsteden van personen (autobus, tram, metro, enz.) op vaste routes en volgens vaste dienstregeling

49.31011 Interlokaal personenvervoer met autobussen of trams, op vaste routes en volgens een vaste dienstregeling

49.31012 Exploitatie van schoolbussen, personeelsbussen, buslijnen van en naar een vliegveld, enz.

 Terug
 lijst secties