shadow

Nacebelcode 2008

52.100  Opslag in koelpakhuizen en overige opslag

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de opslag van allerlei soorten producten (landbouwproducten inbegrepen) in:
• graansilo's, pakhuizen voor diverse goederen, koel-en vrieskamers, koelpakhuizen, hangars, opslagtanks, containers, enz.
Deze subklasse omvat eveneens:
- de opslag van goederen in vrijhandelszones
- het invriezen met perslucht

Alsook:
- Opslaan van eigen goederen (uit een kleinhandel) in een pand met etalageruimte maar waar geen verkoop plaats vind
Deze subklasse omvat niet:
- de exploitatie van parkeerterreinen voor motorvoertuigen - cfr. 52.210
- de verhuur van self-storageruimten - cfr. 68.203
- de verhuur van leegstaande ruimten - cfr. 68.203
- de verhuur van handelsruimten - cfr. 68.203Behoort tot
52.10  Opslag


Bevat
52.10001 Exploitatie voor rekening van derden van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen, enz. voor alle soorten goederen, inclusief landbouwproducten

52.10011 Expl. voor rekening van derden van niet-gekoelde opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, enz.) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten

 Terug
 lijst secties