shadow

Nacebelcode 2008

52.220  Diensten in verband met vervoer over water

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- activiteiten i.v.m. het vervoer over water van personen, dieren of goederen:
• de exploitatie van havenfaciliteiten: kaaien, pieren, dokken, terminals, enz.
• de exploitatie van sluizen, binnenhavens en binnenwateren
• de navigatie, loodswezen, aan- en afmeren
• de activiteiten van reddings- en bergingsdiensten
• de signalisatie door middel van vuurtorens, bakens en radiobakens
• het weer vlot trekken van schepen en het lichten van scheepswrakken in zee-, kust- en binnenwateren
Deze subklasse omvat niet:
- het onderhoud en de herstelling van vaartuigen - cfr. 33.150
- het slepen of duwen van duwbakken, booreilanden, enz., in zee- of kustwateren - cfr. 50.200
- het slepen of duwen van duwbakken over binnenwateren - cfr. 50.400
- de vrachtbehandeling - cfr. klasse 52.24
- het vaaronderricht voor professionnele doeleinden - cfr. klasse 85.32
- het vaaronderricht voor niet-professionnele doeleinden - cfr. 85.532
- de exploitatie van jachthavens - cfr. 93.299Behoort tot
52.22  Diensten in verband met vervoer over water


Bevat
52.22001 Exploitatie van havenfaciliteiten : pieren, kaaien, dokken, terminals, enz.

52.22002 Exploitatie van binnenhavens, binnenwateren en binnensluizen.

52.22003 Navigatie, loodswezen, aan- en afmeren

52.22004 Weer vlot trekken van schepen, reddings- en bergingsdiensten.

 Terug
 lijst secties