shadow

Nacebelcode 2008

53.100  Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het verzamelen, sorteren, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland, door posterijen die werken in het kader van een universele dienstverplichting. Voor het transport van de post kan gebruik gemaakt worden van één of meerdere wijzen van vervoer en het transport kan zowel via eigen (privaat) vervoer als via het openbaar vervoer gebeuren
- het ophalen van post en pakjes uit openbare brievenbussen of van postkantoren
Deze subklasse omvat niet:
- de activiteiten van de postgiro- en de postspaarbanken, alsmede andere financiële activiteiten van de postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting - cfr. 64.190
- de verhuur van postbussen - cfr. 82.190Behoort tot
53.10  Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting


Bevat
53.10001 Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland

53.10002 Ophalen van post en pakjes uit openbare brievenbussen en van postkantoren

53.10003 Distributie en aflevering van poststukken

 Terug
 lijst secties