shadow

Nacebelcode 2008

55  Verschaffen van accommodatie

Toelichting
Deze afdeling omvat het verschaffen van accommodatie voor kortstondig verblijf aan reizigers of vakantiegangers. Zij omvat eveneens het verschaffen van logies voor langdurig verblijf aan studenten (studentenhuizen), seizoenarbeiders, migrantenwerknemers, pensions voor buitenlandse werknemers, enz. Deze afdeling omvat eveneens de leerlingeninternaten. Sommige eenheden verschaffen alleen logies terwijl andere naast logies ook maaltijden en recreatieve faciliteiten aanbieden.

Deze afdeling omvat niet het verhuren van logies, die dienen als hoofdverblijfplaats en die verhuurd worden voor een lange periode, zoals bijvoorbeeld appartementen die op maand- of jaarbasis verhuurd worden. Dergelijke activiteiten worden geklasseerd in de sectie L: Exploitatie van en handel in onroerend goed.Behoort tot
I  VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN


Bevat
55.1 Hotels en dergelijke accommodatie

55.2 Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf

55.3 Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen

55.9 Overige accommodatie

 Terug
 lijst secties