shadow

Nacebelcode 2008

60.200  Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's

Toelichting
Deze subklasse omvat de creatie van een compleet televisiezenderprogramma, dat bestaat uit aangekochte programma's (films, documentaires, enz.), zelf geproduceerde programma's (lokale informatie en live reportages) of uit een combinatie van beiden.

Dit compleet televisieprogramma kan worden uitgezonden door de producerende eenheid of kan gerealiseerd worden met het oog op transmissie door derden, zoals kabelmaatschappijen of verdelers van satelliettelevisie.

De programma's kunnen zowel van algemene als van specifieke aard zijn (beperkte formaten, nieuws, sport, educatie, jeugdprogramma's). Deze subklasse omvat zowel de programma's die gratis verspreid worden, als programma's die enkel via een abonnement aangeboden worden.

Het programmeren en uitzenden van films op aanvraag is eveneens inbegrepen in deze subklasse. Deze subklasse omvat ook het uitzenden van televisieprogramma's, met inbegrip van dataverspreiding via dit zelfde medium.
Alsook:
- activiteit van "streamer"
Deze subklasse omvat niet:
- de productie van televisieprogramma's die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden (films, documentaires, debatten, reclame, enz.) - cfr. 59.114Behoort tot
60.20  Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's


Bevat
60.20001 Uitzending van televisieprogramma's, ook indien in combinatie met de productie ervan, door televisiezenders die gesubsidieerd worden door de overheid of door stations die behoren tot de privĂ©-sector

60.20002 Activiteiten op het gebied van productie en uitzending van televisieprogramma's van : . regionale en lokale zenders . betaalnetten

 Terug
 lijst secties