shadow

Nacebelcode 2008

61  Telecommunicatie

Toelichting
Deze afdeling omvat het verlenen van telecommunicatiediensten en de daarmee gerelateerde diensten: de transmissie van stemgeluiden, data, tekst, geluid en beelden. De transmissiefaciliteiten die deze activiteiten uitvoeren, kunnen gebaseerd zijn op één technologie of op een combinatie van technologieën. Het gemeenschappelijk kenmerk van de activiteiten die in deze afdeling geklasseerd worden, is de transmissie van inhoud, waarbij de creatie van inhoud echter uitgesloten wordt. De uitsplitsing in deze afdeling is gebaseerd op het soort infrastructuur dat wordt gebruikt.Behoort tot
J  INFORMATIE EN COMMUNICATIE


Bevat
61.1 Draadgebonden telecommunicatie

61.2 Draadloze telecommunicatie

61.3 Telecommunicatie via satelliet

61.9 Overige telecommunicatie

 Terug
 lijst secties