shadow

Nacebelcode 2008

71.122  Landmeters

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- de activiteiten van landmeters-schatters van onroerende goederen
- het uitvoeren van topografische opmetingen en het afbakenen van percelen en eigendommen
Behoort tot
71.12  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs


Bevat
71.12201 Activiteiten van landmeters-schatters van onroerende goederen

71.12202 Activiteiten van bouweconomisten

71.12203 Uitvoeren van topografische opmetingen en het afbakenen van percelen en eigendommen

71.12204 Berekening van het aantal meters van bouwwerken

 Terug
 lijst secties