shadow

Nacebelcode 2008

71.201  Technische controle van motorvoertuigen

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de periodieke technische controle van motorvoertuigen verricht door erkende ondernemingen,die gemachtigd zijn om een schouwingsattest af te leveren
Deze subklasse omvat niet:
- het onderhoud en de reparatie van motorvoertuigen - cfr. klasse 45.20Behoort tot
71.20  Technische testen en toetsen


 Terug
 lijst secties