shadow

Nacebelcode 2008

73.110  Reclamebureaus

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes:
• het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes via kranten en tijdschriften, radio of televisie, internet of via andere media
• het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, bijvoorbeeld op reclameborden en -panelen, op uitstalramen, in winkels, op auto's en bussen, enz.
• de luchtreclame
• het verspreiden van monsters en reclamemateriaal
• het ontwerpen van reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame
- het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen:
• promotiecampagnes voor producten
• directe marketing in verkooppunten
• geadresseerde reclame
• advies op het gebied van marketing
Alsook:
- zelfstandig consultant die diensten aanbiedt met betrekking tot marketing
- beletteren en bestickeren van voertuigen en voertuigonderdelen
- brandmanager
- food sector: ontwikkeling van huisstijl en online visibiliteit (audiovisueel)
Deze subklasse omvat niet:
- het uitgeven van reclamemateriaal - cfr. 58.190
- de productie van reclameboodschappen voor de bioscoop - cfr. 59.113
- de productie van reclameboodschappen voor de televisie - cfr. 59.113
- de productie van reclameboodschappen voor de radio - cfr. 59.201
- marktonderzoek - cfr. 73.200
- reclamefotografie - cfr. 74.201
- het verzenden van reclamemateriaal voor rekening van derden - cfr. 82.190
- de activiteiten van callcenters - cfr. 82.200
- de organisatie van congressen en beurzen - cfr. 82.300Behoort tot
73.11  Reclamebureaus


Bevat
73.11001 Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media

73.11002 Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.

73.11003 Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)

73.11004 Ontwerpen van publicitaire films

73.11005 Ontwerpen van publicitaire artikelen

73.11006 Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.

73.11007 Luchtreclame

73.11011 Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en dergelijke

 Terug
 lijst secties