shadow

Nacebelcode 2008

81.100  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het aanbieden van een vrij uitgebreid pakket van diensten in opdracht van de klant. Deze diensten omvatten het reinigen van het interieur van gebouwen, het onderhoud, het verwijderen van afval, het bewaken en het garanderen van de veiligheid, het verdelen van de post, het voorzien van wassalons en overige aanverwante diensten met betrekking tot het goed functioneren van gebouwen. Deze ondersteunende diensten worden uitgevoerd door personen die niet tussenkomen in of belast worden met de essentiële activiteiten van de klant.
- het beheer van gebouwen die in het bezit van de overheid zijn of door haar worden gebruikt
Alsook:
- conciërge-activiteiten: interieurreiniging, onderhoud en kleine reparaties, afvalverwijdering, bewaking en beveiliging
Deze subklasse omvat niet:
- het leveren van één afzonderlijke dienstverlening (bijv. de algemene reiniging van gebouwen) of één afzonderlijke ondersteunende dienst (bijv. onderhoud van een verwarmingsinstallatie) - cfr. overeenstemmende klasse van de geleverde dienst
- het systeem- en netwerkbeheer of -management van computersystemen en/of gegevensverwerkende apparatuur bij klanten - cfr. 62.030Behoort tot
81.10  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen


 Terug
 lijst secties