shadow

Nacebelcode 2008

82.92001  Verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en waren voor rekening van derden: vullen van spuitbussen, van flessen en blikjes met vloeistoffen(incl.dranken) ;verpakken van voedingsmiddelen, enz.
Behoort tot
82.920  Verpakkingsbedrijven


 Terug
 lijst secties