shadow

Nacebelcode 2008

84.120  Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de activiteiten van openbare besturen die gericht zijn op de verbetering van het persoonlijk welzijn:
• gezondheid
• onderwijs
• cultuur
• sport
• recreatie
• milieu
• huisvesting
• sociale voorzieningen, ...
- de activiteiten van openbare besturen die gericht zijn op speur- en ontwikkelingswerk en de daarmee verbonden fondsen
Deze subklasse omvat eveneens:
- het sponsoren van recreatieve en culturele activiteiten
- het verlenen van openbare subsidies aan artiesten
- de administratie inzake programma's voor het voorzien van drinkbaar water
- de administratie inzake de inzamelin
Deze klasse omvat niet:
- afvalwaterafvoer, inzameling, verwerking en verwijdering van afval, sanering en ander afvalbeheer - cfr. afdelingen 37, 38 en 39
- de verplichte sociale verzekeringen - cfr. klasse 84.30
- het onderwijs - cfr. afdeling 85
- de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening - cfr. afdelingen 86, 87 en 88
- de musea en de andere culturele instellingen - cfr. afdeling 91
- de bibliotheken en de openbare archieven - cfr. klasse 91.01
- de sport en de andere vormen van recreatie - cfr. afdeling 93Behoort tot
84.12  Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, exclusief sociale verzekeringen


 Terug
 lijst secties