shadow

Nacebelcode 2008

85.102  Provinciaal gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het provinciaal gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijsBehoort tot
85.10  Kleuteronderwijs


 Terug
 lijst secties