shadow

Nacebelcode 2008

85.103  Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het gemeentelijk gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijsBehoort tot
85.10  Kleuteronderwijs


 Terug
 lijst secties