shadow

Nacebelcode 2008

85.106  Vrij gesubsidieerd buitengewoon kleuteronderwijs

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het vrij gesubsidieerd buitengewoon kleuteronderwijsBehoort tot
85.10  Kleuteronderwijs


 Terug
 lijst secties