shadow

Nacebelcode 2008

85.410  Post-secundair niet-hoger onderwijs

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het organiseren van een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs
- het organiseren van een aanvullend jaar in het technisch en beroepssecundair onderwijs
- de vierde graad in het beroepssecundair onderwijs
- het aanvullend jaar in beroepssecundair onderwijs van sociale promotie
- de ondernemersopleidingBehoort tot
85.41  Post-secundair niet-hoger onderwijs


 Terug
 lijst secties