shadow

Nacebelcode 2008

86.10  Ziekenhuizen

Toelichting
Deze klasse omvat:
- de dienstverlening van ziekenhuizen die al dan niet langdurige verzorging verstrekken: diagnoses, medische behandelingen en operaties in algemene, acute, gespecialiseerde, geriatrische, psychiatrische, lokale, regionale, private, openbare, universitaire of militaire ziekenhuizen.

De al dan niet langdurige verzorging is vooral gericht op in de instelling opgenomen patiënten en wordt altijd onder rechtstreeks toezicht van artsen uitgevoerd. Deze klasse omvat o.a.
• de dienstverlening door medisch en paramedisch personeel
• de dienstverlening door laboratoria, met inbegrip van de diensten radiologie en anesthesie
• de spoeddiensten
• het voorzien van operatiekamers, apotheken, maaltijden en andere hospitalisatiediensten
• de centra van gezinsplanning met huisvesting die medische behandelingen zoals sterilisaties en zwangerschapsonderbrekingen voorzien
Deze klasse omvat niet:
- de veterinaire diensten - cfr. 75.000
- de gezondheidszorgen voor militairen te velde - cfr. 84.220
- de tandartspraktijken - cfr. 86.230
- de privé- raadplegingen door artsen bij intramuraal verzorgde patiënten - cfr. groep 86.2
- de activiteiten van de medische laboratoria - cfr. 86.901
- het ziekenvervoer - cfr. 86.903Behoort tot
86.1  Ziekenhuizen


Bevat
86.101 Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen

86.102 Geriatrische ziekenhuizen

86.103 Gespecialiseerde ziekenhuizen

86.104 Psychiatrische ziekenhuizen

86.109 Overige hospitalisatiediensten

 Terug
 lijst secties