shadow

Nacebelcode 2008

88.996  Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting

Toelichting
Deze subklasse omvat algemeen welzijnwerk zonder huisvesting voor iedereen die zich bedreigd voelt door een crisissituatie of een sociale uitsluiting (partnergeweld, rampen, vluchtelingen, enz.):
- tele-onthaal
- crisisopvang
- schuldbemiddeling
- bijstand aan personen die voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld of die onder toezicht staan
Deze subklasse omvat eveneens:
- de dagcentra die instaan voor de sociale begeleiding van daklozen, zwervers en landlopers
- voedselbank
- begeleiding van daklozen, zwervers en landlopers, terwijl de voedselbank ook voor minderbedeelden voedsel
Deze subklasse omvat niet:
- de algemene administratie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) - cfr. 84.115Behoort tot
88.99  Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.


 Terug
 lijst secties