shadow

Nacebelcode 2008

93.292  Exploitatie van recreatiedomeinen

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de exploitatie van recreatiedomeinen, zonder huisvesting
Deze subklasse omvat niet:
- het verschaffen van accommodatie voor kortstondig verblijf in recreatiedomeinen, bossen, alsook op kampeerterreinen - cfr. 55.300
- de exploitatie van kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen en jacht- en visserskampen - cfr. 55.300
- de exploitatie van pret- en themaparken - cfr. 93.212Behoort tot
93.29  Overige ontspanning en recreatie


Bevat
93.29201 Exploitatie van al dan niet automatische spelen (flippers, elektronische spelen, enz.) waarbij in beginsel geen winst onder de vorm van speciën uitgekeerd wordt

 Terug
 lijst secties